ANBI

Stichting Cultuur Centrum de Hofnar is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
– De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
– De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
– De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
– De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
– De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
– De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
– De instelling heeft een actueel beleidsplan.
– De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
– Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
– De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Stichting Cultuur Centrum De Hofnar

Deze stichting heeft de Culturele ANBI-status.

Naam: Stichting Cultuur Centrum de Hofnar
Bekend bij het publiek onder de naam ‘Theater De Hofnar’
Fiscaal nummer: 807198043B01
Postadres: De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard
Bezoekadres: De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het leveren van een bijdrage aan de realisering van een hoogwaardig cultureel klimaat met een divers podiumaanbod, op het gebied van podium-, toon- en filmkunsten voor een breed publiek in de Gemeente Valkenswaard en omstreken.
b. het beheren en de exploitatie van een (theater)gebouw, dat voor theatergezelschappen zo compleet mogelijke repetitie- en speelfaciliteiten ter beschikking heeft en tevens voor bedrijven en organisaties een professionele en hedendaagse accommodatie met bijbehorende faciliteiten ter beschikking heeft.

BELEIDSPLAN THEATER DE HOFNAR

JAARREKENING THEATER DE HOFNAR 2019

Bestuurssamenstelling:
  • K. Streng                  Voorzitter
  • W.S Verhees            Penningmeester
  • Th. Lexmond           Bestuurslid
  • F. Linders                  Bestuurslid
  • C. Bodeker               Bestuurslid
  • I. van Wershoven   Notulist

Voor het personeel van Theater De Hofnar is de CAO Nederlandse Podia van toepassing.

Contact

Theater De Hofnar
De Hofnar 10
5554 DA Valkenswaard

Telefoon
(040) 207 40 10

Mail
info@hofnar.nl

Openingstijden

Kaartverkoopbalie
Gesloten tot 29 augustus

Rabobank Theatercafé
Gesloten tot 29 augustus

De Hofnar maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Deze cookies maken het mogelijk om content via social media te delen en om de inhoud van deze website en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Door deze melding te sluiten stemt u hiermee in. Meer weten? Bekijk dan onze privacy verklaring.