ANBI

Stichting Cultuur Centrum de Hofnar is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Stichting Cultuur Centrum De Hofnar

Deze stichting heeft de Culturele ANBI-status.

Naam: Stichting Cultuur Centrum de Hofnar
Bekend bij het publiek onder de naam ‘Theater De Hofnar’
Fiscaal nummer: 807198043B01
Postadres: De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard
Bezoekadres: De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het leveren van een bijdrage aan de realisering van een hoogwaardig cultureel klimaat met een divers podiumaanbod, op het gebied van podium-, toon- en filmkunsten voor een breed publiek in de Gemeente Valkenswaard en omstreken.
b. het beheren en de exploitatie van een (theater)gebouw, dat voor theatergezelschappen zo compleet mogelijke repetitie- en speelfaciliteiten ter beschikking heeft en tevens voor bedrijven en organisaties een professionele en hedendaagse accommodatie met bijbehorende faciliteiten ter beschikking heeft.

Beleidsplan Theater De Hofnar

Voor het personeel van Theater De Hofnar is de CAO Nederlandse Podia van toepassing.

Jaarreking 2023

Bestuurssamenstelling

 • E. Boselie – Voorzitter
 • R. van Kemenade – Penningmeester
 • A. Boelens – Bestuurslid
 • I. van Wershoven – Notulist
Contact
 • Theater De Hofnar
 • De Hofnar 10
 • 5554 DA Valkenswaard
Openingstijden
Kaartverkoopbalie
 • Maandag t/m donderdag:
 • van 13.00 - 17.00 uur en één uur voorafgaand aan een voorstelling of film
 • Vrijdag t/m zondag:
 • één uur voorafgaand aan een voorstelling of film
 • Tweede Pinksterdag:
 • gesloten
Duisenburgh Theatercafé
 • Maandag t/m vrijdag:
 • vanaf 09.00 uur
 • Zaterdag & zondag:
 • één uur voorafgaand aan een voorstelling of film
 • Tweede Pinksterdag :
 • gesloten
Welkom op hofnar.nl

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en van analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies worden niet gebruikt om persoonsgegevens te verwerken. Door op akkoord te klikken, geef je ook toestemming voor tracking- en advertisingcookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op ‘Cookie instellingen’.