fbpx

Privacy verklaring

Theater De Hofnar verwerkt persoonsgegevens van haar theaterbezoekers, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze gasten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. Theater De Hofnar gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

SOORT PERSOONSGEGEVENS 

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, IP adres, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Theater De Hofnar verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Theater De Hofnar kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins diensten of producten van Theater De Hofnar afnemen, van bezoekers van www.hofnar.nl en van bezoekers die aangegeven hebben de nieuwsbrief te willen ontvangen.
(hierna gezamenlijk: “Gast(en)”) oor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de website verlopen;
  • om Gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de Gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven);
  • voor direct marketing activiteiten van Theater De Hofnar, in het bijzonder om Gasten te kunnen informeren over Theater De Hofnar, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de Gast af te stemmen;
  • Ter verbetering van haar dienstverlening;
  • Ter verbetering en beveiliging van de website;
  • om de nieuwsbrief van Theater De Hofnar toe te kunnen sturen aan Gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
  • om de gegevens te verstrekken aan de organisator of artiest van het evenement of de evenementen waarvoor de Gast bij Theater De Hofnar kaarten heeft gekocht of reserveringen heeft geplaatst zodat de organisator de Gast kan benaderen voor direct marketing doeleinden van de organisator;
  • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek);
  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Theater De Hofnar van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Indien u Theater De Hofnar ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij u erop dat u (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik van die gegevens door Theater De Hofnar. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Theater De Hofnar over u verzamelt via de website www.hofnar.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven.

NIEUWSBRIEF EN MAILING ONTVANGEN

Onder meer bij het kopen van kaarten of reservering via de website wordt u de mogelijkheid geboden om via e-mail informatie over voorstellingen en evenementen waarvoor Theater De Hofnar  kaarten verkoopt en informatie over de (andere) producten en diensten in Theater De Hofnar te ontvangen. Indien u ervoor kiest om de nieuwsbrief te ontvangen dan stuurt Theater De Hofnar u op frequente basis de digitale nieuwsbrief  toe. Kiest u ervoor om servicemails te ontvangen, dan krijgt u per mail informatie rondom door u geboekte voorstellingen. Indien u akkoord geeft op de zogenaamde annuleringsmails dan ontvangt u direct een mail wanneer een door u geboekte voorstelling geen doorgang kan vinden.

AFMELDEN NIEUWSBRIEF EN MAILING

Op de website www.hofnar.nl kunt u nadat u heeft ingelogd afmelden voor verschillende mailings. Onder iedere e-mail van Theater De Hofnars daarnaast een afmeldlink opgenomen zodat niet langer direct marketing e-mails worden verzonden aan het opgegeven e-mailadres. Afmelden voor mailings en nieuwsbrief kan daarnaast door een e-mail te sturen naar kaartverkoop@hofnar.nl of telefonisch via 040-2074010. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

BEWAREN GEGEVENS

Theater De Hofnar bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien de Gast gedurende vijf jaar geen kaarten bij Theater De Hofnar heeft gekocht of anderszins een product of dienst van Theater De Hofnar  heeft afgenomen, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit onze systemen. Gegevens van Gasten die nog een digitaal tegoed op hun account hebben staan zullen nooit automatisch verwijderd worden, dit kan pas wanneer het digitaal tegoed volledig gebruikt is.

BEVEILIGING EN DERDEN

Theater De Hofnar (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers en is de website alleen via https:// te openen.

Op de website van Theater De Hofnar treft u bij sommige voorstellingen hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Theater De Hofnar, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

INVULLEN STEMFORMULIER

Bij het invullen van het stemformulier voor de pop-up voorstelling gaat u akkoord met de privacy regels van Mailgun. Deze zijn hier te vinden.

WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

We kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

CONTACT EN VRAGEN

Voor meer informatie en vragen over onze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG), Hans-Jacob van den Heuvel via info@hofnar.nl. Daarnaast heeft u het recht om Theater De Hofnar om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via e-mailadres info@hofnar.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “verzoek omtrent persoonsgegevens”: Theater De Hofnar, De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard.

Contact

Theater De Hofnar
De Hofnar 10
5554 DA Valkenswaard

Telefoon
(040) 207 40 10

Mail
info@hofnar.nl

Openingstijden

Kaartverkoopbalie
Ma t/m do: van 13.00 – 17.00 uur en één uur voorafgaand aan een voorstelling of film
Vr/za/zo: één uur voorafgaand aan een voorstelling of film

Rabobank Theatercafé
Ma t/m vr: vanaf 09.00 uur
Za/zo: één uur voorafgaand aan een voorstelling of film

Welkom op hofnar.nl

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en van analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies worden niet gebruikt om persoonsgegevens te verwerken. Door op akkoord te klikken, geef je ook toestemming voor tracking- en advertisingcookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen'.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen